Nieuws
IRStelevisie
Muizenvraat in suikerbieten voorkomen

Het is momenteel nog koud, daardoor kiemen bieten traag. Hierdoor ligt schade door muizenvraat op de loer. In deze video aandacht voor het tijdig aanbieden van alternatief voer.
Meer video's kunt u vinden op het Youtube-kanaal IRStelevisie:
www.youtube.com/IRStelevisie

Teelthandleiding en applicaties

Applicatie Stikstofbemesting
Deze applicatie berekent de aanvullende behoefte van suikerbieten aan stikstof om een optimaal teeltresultaat te behalen.

Lees meer »

GewasBeschermingsBulletin suikerbieten

De voorlichtingsboodschap gewasbescherming suikerbieten 2021 is als bijlage bij Cosun Magazine verschenen. Hij is ook dynamisch op de site en in de IRS-app. Als pdf is hij ook beschikbaar. 

Bewaaradvies vorst

Bepaal het bewaaradvies VORST voor uw locatie

Code bewaardavies VORST voor 'Lelystad'

  • 19 jul 12:00 tot 20 jul 12:00 A
  • 20 jul 12:00 tot 21 jul 12:00 A
  • 21 jul 12:00 tot 22 jul 12:00 A
  • 22 jul 12:00 tot 23 jul 12:00 A
  • 23 jul 12:00 tot 24 jul 12:00 A

Advies wel/niet afdekken met WINDDICHTE MATERIALEN

Het Bewaaradvies VORST suikerbieten is vanochtend om 9.00 uur vastgesteld met de op dat moment geldende weersverwachting. Zie datumcode linksonder in de kaart.

Infectiewaarden stemphylium

Klik op de kaart om de pagina te openen.
Wordt de kaart niet goed weergegeven, klik dan op deze link.

 

Suikergehalte bieten per campagneweek (bron: Suiker Unie)
Cichorei

Naast de suikerbietenteelt is het IRS ook actief in onderzoek en voorlichting voor de cichoreiteelt. Het onderzoek is onder andere gericht op de onkruidbestrijding, rassen en zaadkwaliteit. Alle informatie over de cichoreiteelt, zoals actuele berichten en teeltinformatie, is te vinden op www.cichorei.nl.

Toelatingssituatie

De lijst van in suikerbieten toegelaten gewasbeschermingsmiddelen is geactualiseerd en is te raadplegen op onder andere de IRS-site: www.irs.nl/toelatingssituatie. Deze lijst wordt geactualiseerd door de BO Akkerbouw.